Børnebeskyttelse 

Kissy dumb Freetown.

På grund af konflikter, kriser og fattigdom er der overalt i verden millioner af børn, som (over)lever og sover på gaden. Uden hjælp står de over for usikkerhed, vold og misbrug med lange udsigter til at komme i skole. Street Child blev startet i 2008 for hjælpe gadebørn i Sierra Leone, som netop stod i den situation. Vores arbejde begyndte med et projekt for 100 gadebørn i Makeni i det nordlige Sierra Leone. Siden da er vi blevet eksperter inden for børnebeskyttelse, og vi har hjulpet tusindvis af gadebørn med at få et sikkert hjem og mulighed for skolegang.

Men vi stopper ikke her.

Med din hjælp vil vi hjælpe endnu flere gadebørn væk fra gaden og ind på skolebænken. Vi vil give endnu flere børn muligheden for en lysere fremtid.

 

Vores arbejde

Vi arbejder for at hjælpe børn væk fra gaderne, væk fra farer og ind på skolebænken.

Vi tror ikke på børnehjem eller andre former for institutioner. I stedet arbejder vores dedikerede ‘gadeteams’ og socialarbejdere hårdt på at ændre livet for så mange børn som muligt. “Kontoret” er gaden. De bruger deres tid på at møde og opbygge relationer samt tillid til de børn de møder og derved blive til de sikre voksne, som mangler i mange gadebørns liv.

Vores team arbejder ved hjælp af rådgivning og mediering på at styrke barnets familiebånd; hvis det er nødvendig begynder vi med opsporing og genforening af tabte familiemedlemmer. Når barnet er faldet til ro i et sikker familiemiljø, retter Street Child fokus mod at hjælpe det tilbage i skole og ofte også introducere familien for vores team, som arbejder med forsørgelsestilbud for at sikre at familien har økonomisk råderum til at holde barnet i skole.

Street Child arbejder også på at beskytte børn og forhindre dem i at blive afhængige af gaden i første omgang. Dette gør vi ved at styrke uddannelse i landdistrikterne - migration til byerne for at få en uddannelse er en almindelig årsag til at børn ender på gaden. Ydermere  arbejder vi på at styrke beskyttelsen af børn i samarbejde med børnevelfærdskommitéer og andre samfundsbaserede interessenter, som arbejder inden for skoleområdet.

 

Hvordan kan du hjælpe

Der koster kun 250 DKK at sende et barn i skole i et år. Med din hjælp kan vi give flere børn muligheden for en lysere fremtid.

 

Historier fra vores arbejde

Aminata

AMINATA, PIGEN SOM GENOPBYGGER SIT LIV

Aminata plejede at bo med sin søster og svoger. Aminatas søster døde under ebolakrisen og hendes svoger giftede sig igen. Den nye kone tvang Aminata til at sælge småvarer for at tjene penge til familien, men en dag mistede hun de penge hun havde tjent. Den nye kone fortalte hende, at hun skulle gå tilbage og finde pengene, men da Aminata ikke fandt dem, gik hun i seng med en mand for at erstatte pengene. Hun blev gravid og blev smidt ud af huset på grund af amoralsk opførsel.

Aminata endte med at arbejde på lossepladsen, hvor hun samlede plastic som hun så videresolgte. Hun levede og arbejdede dér og boede sammen med en dame, som boede i udkanten af pladsen. Aminata arbejdede på lossepladsen indtil hun fødte - hun samlede plastik, da hun fik sine første véer.

Street Child hørte hendes historie og hjalp hende tilbage i skole ved at støtte hendes formynder med en bevilling, som hjalp hende med at starte en forretning og ved at give Aminata skoleudstyr. I dag klarer hun sig godt i skolen og hendes lille datter har det også godt.

Aminata sagde: “I dag har jeg større håb for fremtiden for når jeg er færdig med skolen bliver jeg en fremtrædende person. Jeg kan bedst lide matematik. Jeg vil være sygeplejerske.”


LEVEVILKÅR OG FORSØRGELSE

For mange af de familier vi arbejder med, er prisen for uddannelse en stor hindring. Almindelig fattigdom i hjemmet holder millioner af børn ude af skole. Et tragisk mønster, som, hvis ikke det bliver brudt, potentielt kan fortsætte i uendelighed.

Et eksempel herpå er at vi i 2016 spurgte 2.000 piger i Sierra Leone om hvilke hindringer ifm. uddannelse de havde. Pigerne identificerede fattigdom som værende den største hindring. Dette er årsagen til at vores forsørgelsesprogram er en essentiel del af vores arbejde med at hjælpe børn til at komme i skole - og blive der.  

 

DET VI GØR

Vi støtter lavindkomstfamilier med målrettede støttepakker, som skal hjælpe dem med at arbejde sig ud af fattigdom, så de får råd til at betale for uddannelsen af deres børn.

Vores teams tilbyder virksomhedslegater til familier, så de kan komme i gang med eller udbygge en bæredygtig forretning. Foruden et økonomisk tilskud tilbyder vi typisk forretningsundervisning, planlægningsstøtte, mentoring og adgang til motiverede opsparingsordninger. Siden 2009 har vi støttet over 15.000 familier med denne ordning, og over 90% af familierne formår fortsat at betale deres børns uddannelse.  

 

HVORDAN KAN DU HJÆLPE

Det koster kun 160DKK om måneden at starte et familieforetagende, således at de kan få råd til deres børns uddannelse. Med din hjælp kan vi forandre livet for flere familier.

HISTORIER FRA VORES ARBEJDE

wela.jpeg

MANU, MAMIE OG NANCY: DE TRE KONER SOM TAGER SIG AF 26 BØRN

Manu, Mamie og Nancy er hospitalsarbejderen Foday Tommys tre koner. Deres mand, familiens hovedforsørger, døde under ebolaepidemien og de tre kvinder er blevet efterladt med 26 børn - nogle af dem er biologisk deres, andre har de adopteret. Mødrene fik et virksomhedstilskud fra Street Child og er begyndt at sælge peber, okra, palmeolie og grøntsager.

Manu: "Det først for nyligt at børnene er holdt op med at græde. Tilskuddet er en støtte for mig; det mindsker mine bekymringer. Forretningen vokser gradvist, men det er stadig hårdt når du har så mange børn uden at have en mand. Livet er stadig hårdt for os, men jeg er glad for at vores børn går i skole fordi, når det kommer til stykket, så er det børnene, som kan ændre deres historie."


NØDSITUATIONER

Naturkatastrofer og krige har en utrolig brutal påvirkning på børn hvis fremtid kan blive vendt på hovedet når de tvinges til at flygte fra deres hjem, se deres nære blive dræbt eller såret, deres skoler blive lukket og endda risikere at blive tvangsrekrutteret til stridende grupper.

Op til en tredjedel af de børn i verden, som ikke går i skole lever i lande præget af katastrofer og konflikter - en procentdel der vokser årligt. Street Child fokuserer primært på børn som ikke går i skole. Dette er grunden til at uddannelse i nødsituationer prioriteres så højt hos Street Child.

På trods af kriserne er det kun 2% af al nødhjælp som i dag bliver brugt på uddannelse.

Street Child har i alle nødhjælpsprogrammer et tæt samarbejde med UN/IASC Education and Protection Cluster.

 

HVAD LAVER VI

Alle nødsituationer er forskellige og de bringer hver deres individuelle udfordringer. Dog forsøger vi i alle situationer at gøre hvad vi kan for at beskytte børn og uddannelse i og efter nødsituationer -  særligt gør vi dette ved at indsætte lokale aktører og organisationer i hjertet af vores indsatsområder.

I det konfliktprægede Nordøstnigeria driver vi pt. læringscentre i lejre med internt fordrevne mennesker (internally displaced persons, IDP’er). I Abuja støtter vi livsgrundlaget for IDP-mødre fra den nordøstlige region således at de bedre har råd til undervisningsudgifter.

I tiden lige efter jordskælvet i 2015 i Nepal arbejdede vi sammen med UNICEF samt lokale NGO’er for at distribuere skolemateriale og opstille midlertidige læringscentre (temporary learning centres, TLC’er). I løbet af 2016 og 2017 har vi sammen med UNICEF og andre partnere bygget over 400 klasselokaler i landsbyer som blev ramt af jordskælvet.

Da udbredelsen af ebola begyndte at aftage i Sierra Leone og Liberia i det tidlige 2015 spillede Street Child en stor rolle i de landsdækkende post-ebolaprocedurer for genåbning af skolerne; vi arbejdede side om side med UNICEF, myndigheder og andre velgørenhedsorganisationer for at få åbnet skolerne igen. Vi istandsatte skoler og udstyrede dem med essentielle hygiejnemidler mod ebola, og uddelte støtte til de lokales indtjeningsmuligheder samt kontante legater til at dække skoleudgifter. Alt i alt hjalp vi over 45.000 børn med at komme sikkert tilbage i skole i 2015. Under selve ebolaepidemien fokuserede Street Child på to kritiske områder. Vi arbejde for at bekæmpe ebola direkte ved at omvandle vores netværk af skolelærere fra landdistrikterne til “ebolaundervisere” - et team der på sit højeste omfattede næsten 2.000 mænd og kvinder. Deres arbejde bestod i at gå fra dør til dør hos titusindvis af hjem og forklare, mand-til-mand, kvinde-til-kvinde, hvad ebola helt præcist var og hvordan det kunne undgås. Som noget unikt tog vi os også af ebolaofre, specielt børn, da krisen var på sit højeste. I marts 2015 kunne Street Child tælle over 11.000 ebola-skabte forældreløse børn, som vi havde hjulpet. Street Child fortsætter i 2017 med at tage sig af de værst ramte af disse forældreløse børn gennem social understøttelse og specielle madprogrammer i samarbejde med FNs Verdensfødevareprogram.       

SÅDAN KAN DU HJÆLPE

Vi har et inderligt ønske om at hjælpe flere konfliktramte børn i Nigeria med at komme tilbage i skole, men vi kan ikke gøre det uden din hjælp.

 

HISTORIER FRA VORES ARBEJDE

Jumai: Moren som flygtede fra krisen og nu genopbygger hendes virksomhed

Jumai var tvunget til at flygte fra hendes hjem i det nordøstlige Nigeria - hun måtte efterlade sin virksomhed og derved sin indkomst.

Jumai bor nu sammen med hendes fire børn i New Kuchingoro-lejren i Abuja. Street Child har sørget for at hjælpe hende med hendes virksomhed og give hende træning. Hun håber at hun med sit legat kan udbygge sin landbrugsvirksomhed således at hun har råd til at betale for hendes børns uddannelse.