Gatubarn och skydd av barn

Överallt i världen bor, sover eller överlever miljoner av barn på gatorna – på grund av konflikt, kriser, eller fattigdom. Utan stöd står de inför osäkerhet, våld och missbruk och befinner sig långt ifrån skolan.

Street Child startade 2008 för att hjälpa gatubarn i Sierra Leone som var i denna situation. Vårt arbete började med ett projekt för 100 gatubarn i Makeni i norra Sierra Leone. Sedan dess har vi blivit experter i frågor som gäller skydd av barn och vi har hjälpt tusentals gatubarn att få ett säkert hem och möjlighet till skolgång.

Men vi slutar inte här.

Med din hjälp vill vi stödja ännu fler gatubarn att komma bort från gatorna och in i skolorna. Vi vill ge ännu fler möjligheten till en ljusare framtid.

 

Vårt arbete

Vi arbetar för att hjälpa barn bort från gatorna, bort från fara och in i skolorna.

Vi tror inte på barnhem eller andra former av institutioner. Istället arbetar våra dedikerade gatu-team och socialarbetare hårt för att ändra livet för så många barn som möjligt. Deras “kontor” är gatan. De lägger deras tid på att träffa och bygga upp relationer och tillit till barnen de möter, och därmed blir de till de trygga vuxna som saknas i många gatubarns liv.

Genom en process av rådgivning och förmedling arbetar våra team för att stärka barnens familjeband – vi börjar med spårning av familjemedlemmar och familjeåterförening. När barnet har stadgat sig i en säker familjemiljö fokuserar Street Child på att hjälpa dem tillbaka till skolan. I de flesta fall inkluderar detta att introducera familjen till våra team som arbetar med försörjningsstöd, som kan hjälpa till att säkerställa att familjen har den ekonomiska styrkan för att barnen ska kunna fortsätta gå i skolan.

Street Child arbetar också för att skydda barn och hindra dem från att över huvud taget bli beroende av gatan. Vi gör detta genom att stärka utbildningen på landsbygden, eftersom en stor anledning till att barn slutar upp på gatan är att de migrerar till städerna för att få utbildning. Vi arbetar också för att stärka skydd av barn tillsammans med kommittéer som arbetar för barns välbefinnande och andra förespråkare för utbildning.

 

Hur du kan hjälpa till

Det kostar endast £30 att skicka ett barn till skolan under ett år. Med din hjälp kan vi ge fler barn möjligheten till en ljusare framtid.

 

Berättelser från vårt arbete

AMINATA, FLICKAN SOM BYGGER UPP SITT LIV PÅ NYTT

Aminata brukade bo med hennes syster och svåger. Aminatas syster dog under Ebolakrisen, och hennes svåger gifte om sig. Den nya frun tvingade Aminata att sälja småvaror för att tjäna pengar till familjen, men en dag tappade hon de pengar hon tjänat. Den nya frun sa åt henne att gå tillbaka för att hitta pengarna, men Aminata kunde inte hitta pengarna så hon låg med en man för att få pengar. Hon blev gravid och kastades ut från hemmet på grund av omoraliskt beteende.

Aminata började arbeta på soptippen med att samla plast som hon kunde sälja. Hon bodde och arbetade där, och sov hos en kvinna som bodde precis vid soptippen. Aminata arbetade på soptippen ända tills förlossningen – hon var där när hennes första värkar började.

Street Child hörde om hennes historia och hjälpte henne tillbaka till skolan genom att erbjuda hennes förmyndare ett bidrag för att starta en verksamhet och ge Aminata skolmaterial. Idag gör hon bra ifrån sig i skolan och hennes dotter mår bra.

Aminata sa: ”Jag har mer hopp om framtiden eftersom när jag är klar med min utbildning kommer jag vara en framstående individ. Jag gillar matte mest. Jag vill bli en sjuksköterska.”

 


FÖRSÖRJNING

Kostnaden för utbildning är för hög för så många av de familjer vi arbetar med. Vanlig fattigdom inom hemmet stoppar miljoner barn från skolgång, ett tragiskt mönster som riskerar att upprepas i oändlighet om det inte stoppas.

För att visa på ett exempel, så frågade vi 2,000 flickor i Sierra Leone 2016 om vilka hinder de hade till utbildning. Flickorna identifierade fattigdom som det absolut största hindret. Det är därför våra försörjningsprogram är en kritisk del av vårt arbete för att hjälpa barn att komma till, och stanna, i skolan.

 

VAD VI GÖR

Vi stöttar låginkomstfamiljer med specialanpassade stödpaket för att de ska kunna ta sig själva ur extrem fattigdom och kunna ha råd med kostnaderna för utbildning av deras barn.

Våra team ger familjer bidrag och lån så att de kan starta eller utveckla en hållbar verksamhet. Förutom ekonomisk hjälp, erbjuder vi även företagsutbildning, planeringsstöd, mentorskap och tillgång till program för att öka incitamenten att spara. Sedan 2009 har vi stöttat över 15,000 familjer genom dessa modeller, och över 90 % av familjerna klarar fortfarande att bekosta deras barns utbildning.

 

HUR DU KAN HJÄLPA TILL

Det kostar endast £20 per månad att starta ett familjeföretag så att de kan ha råd att bekosta deras barns utbildning. Med din hjälp kan vi förändra livet för fler familjer.

 

Berättelser från vårt arbete

Many mamie nancy

MANU, MAMIE OCH NANCY, DE TRE FRUARNA SOM TAR HAND OM 26 BARN

Manu, Mamie och Nancy är de tre fruarna till sjukhusarbetaren Foday Tommy. Deras man, familjens huvudsakliga försörjare, dog under Ebolaepidemin, och de tre fruarna har lämnats att ensamma ta hand om totalt 26 barn – några biologiska och några adopterade.

Mammorna har fått företagsbidrag från Street Child, och har börjat sälja peppar, ockra, palmolja och grönsaker.

Manu: ”Det är först nu som barnen har slutat gråta. Bidraget är en källa till mod för mig – det hjälper mig att minska oron. Verksamheten växer gradvis men det är fortfarande svårt när man har så här många barn och ingen man. Livet är svårt för oss, men jag är glad att våra barn går i skolan för, när allt kommer omkring, så är det barnen som kan ändra sina egna livshistorier.”

 


NÖDSITUATIONER

Naturkatastrofer och krig har en brutal påverkan på barn, vars framtid kan vändas upp och ned när de tvingas fly från deras hem, se deras nära och kära dödas eller skadas, deras skolor stängs och till och med riskera att bli tvångsrekryterade till stridande trupper.

Upp till en tredjedel av de barn i världen som inte går i skolan lever i länder som präglas av katastrofer och konflikter, en procentandel som stiger varje år. Street Child fokuserar främst på barn som inte går i skolan. Detta är anledningen till varför utbildning i nödsituationer prioriteras av Street Child.

Trots denna kris går endast 2 % av alla humanitära medel i nuläget till utbildning. I alla program som rör nödsituationer, arbetar Street Child i nära samarbete med FN/IASCs Utbildnings- och Skyddsstrukturer.

 

Vad gör vi

Alla nödsituationer skiljer sig från varandra, och står inför sina egna utmaningar. Vi gör dock vad vi kan, i varje situation, för att skydda barn och deras utbildning under och efter varje kris. Vi gör detta genom att sätta lokala aktörer och samhällen i hjärtat av våra insatsområden. I konfliktdrabbade nordöstra Nigeria driver vi för tillfället utbildningscenter i områden med internflyktingar (internally displaced persons [IDP] settlements). I Abuja stödjer vi IDP-mammor från nordöstra Nigeria så att de med hjälp av försörjningsstöd kan täcka kostnaderna för utbildning.

Direkt efter jordbävningen 2015 i Nepal, arbetade vi tillsammans med UNICEF och lokala organisationer för att distribuera skolmaterial och att konstruera tillfälliga utbildningscenter. Under 2016 och 2017 har vi gemensamt konstruerat över 400 klassrum i byar som påverkades av jordbävningen.

När Ebola började minska i Sierra Leone och Liberia under 2015, spelade Street Child en enorm roll i de landsomspännande processerna för att öppna skolor igen. Vi arbetade tillsammans med UNICEF, regeringar, andra organisationer och samhällen för att öppna skolorna igen så snabbt som möjligt. Vi upprustade skolorna och försedde dem med nödvändiga hygienmaterial mot spridning av Ebola, samt distribuerade försörjningsstöd och bidrag för att täcka skolkostnader. Allt som allt hjälpte vi över 45,000 barn att säkert återvända till skolan under 2015.

Under själva Ebolaepidemin fokuserade Street Child på två kritiska områden. Vi arbetade med att direkt bekämpa Ebola genom att omvandla vårt nätverk av lärare i landet till Ebola-undervisare, ett team som på sin topp omfattade nästan 2,000 män och kvinnor. Deras arbete bestod av att knacka på dörren på tiotusentals hem för att förklara, man-till-man och kvinna-till-kvinna, exakt vad Ebola var och hur det kunde undvikas. Som något unikt tog vi också hand om de som drabbats av Ebola, speciellt barnen, när krisen var som värst. I mars 2015 kunde Street Child räkna till 11,000 barn föräldralösa på grund av Ebola, som vi hade lyckats stötta. Street Child fortsätter under 2017 med att ta hand om de föräldralösa som drabbats värst, genom socialt stöd och ett speciellt livsmedelsprogram i samarbete med World Food Programme.

 

Hur du kan hjälpa till

Vi är i desperat behov av hjälpa fler barn som påverkats av konflikten i Nigeria att återvända till skolan, men vi kan inte göra detta utan din hjälp.

 

BERÄTTELSER FRÅN VÅRT ARBETE

JUMAI: MAMMAN SOM FLYDDE FRÅN KONFLIKTEN OCH NU BYGGER UPP SIN VERKSAMHET PÅ NYTT
Jumai tvingades fly från hennes hem i nordöstra Nigeria – och efterlämnade sig hennes verksamhet och därmed sin inkomst.
Nu bor Jumai tillsammans med hennes fyra barn i lägret i New Kuchingoro i Abuja. Street Child gav henne stöd och träning för att återuppbygga sin verksamhet. Med detta stöd hoppas hon expandera sin lantbruksverksamhet så att hon har råd att betala för hennes barns utbildning.


BARNS UTBILDNING

Från områden på landsbygden som aldrig har haft en skola, till klassrum som förstörts av katastrof eller konflikt, så har miljontals barn i världen inte kunnat gå till skolan eftersom det inte finns skolor för dem att gå till.

För barn som går i skolan, så brister kvaliteten i skolorna på grund av hundratals elever per klass, brist på toaletter, kapabla lärare och tillräckliga utbildningsmaterial.

Föräldrars och samhällets attityder kan också stå i vägen för barns utbildning, speciellt för flickor i mellanstadiet och upp, som hjälper familjen med en inkomst istället för att få en utbildning.

 

VAD VI GÖR

Vi arbetar tillsammans med samhällen för att bygga skolor, utbilda lärare, främja vikten av utbildning och se till att alla lösningar är hållbara långsiktigt. Att bygga skolor på landsbygden ligger i hjärtat av vårt arbete med skolor. Vi började i 2010 med att bygga de första skolorna som någonsin existerat i några av de mest svåråtkomliga samhällena i Tambakha Chiefdom i norra Sierra Leone. Sedan dess har vi utökat vårt arbete till att inkludera: byggandet av skolor i katastrof- eller konfliktområden i Nepal och Nigeria. Mellan 2010 och 2017 har Street Child byggt eller reparerat över 400 skolor. Street Child arbetar även med att förbättra kvaliteten på lärandet i skolor. I Sierra Leone har vi byggt kvalitetsklassrum för att minska överbelastningen i mellanstadiet och vi arbetat med att förbättra kvaliteten på utbildning i Liberias landsbygd.

Vi utbildar även lärare. Mellan 2010 och 2017 har vi stöttat över 400 lärare så att de kan genomföra lärarkurser som godkänns av regeringen. Över 500 lärare har gynnats av större program som fokuserar på professionell utveckling och på-jobbet-träning – och mindre program så som kortare interventioner som specialiserar sig på motståndskraft mot katastrofer och utbildning i nödsituationer.   

Där attityder har visat sig vara ett hinder mot utbildning, förespråkar Street Childs personal barns rätt till utbildning till samhällen på hushållsnivå - och vikten av föräldrars stöd för att barnen ska lyckas akademiskt. Street Child utbildar och stöttar även samhällen i att leda och hålla sina egna skolor ansvariga.

Slutligen, även där ovan nämnda faktorer inte är ett hinder mot utbildning, så har ofta inte fattiga samhällen på landsbygden råd med kostnaden för utbildning och att betala lärare. Där det är möjligt försöker Street Child ta itu med denna utmaning genom att hjälpa samhällen att öka sina inkomster.

Sedan 2013 har vi försett över 100 skolledningskommittéer med bidrag för jordbruk och teknisk support för att de ska kunna utveckla risodlingar och fröbanker, där vinsten efter skörd kan hjälpa till att täcka kostnaderna för utbildning.

 

HUR DU KAN HJÄLPA TILL

Om du vill stötta vårt arbete med skolor, så kan endast 2000 SEK täcka en lärares lön under ett år på landsbygden – det är bara 150 SEK per månad!

Om du är intresserad av att stötta byggandet av skolor, eller hjälpa till att starta en fröbank, vänligen ta kontakt med vårt Välgörenhets-team